Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bulhary
zdroj: www.bulhary.ocu.sk
pridané:
3.11.2008

Obec Bulhary, kraj Banskobystrický, okres Lučenec, historický región Novohrad. Ležia v severnej časti Cerovej vrchoviny v pramennej oblasti ľavostranného prítoku potoka Suchá, od okresného mesta vzdialené 16 km. Stred obce je 223 m n.m, v chotári 197 – 514 m n.m.


Lom Bulhary

Vrchovinný povrch sčasti zalesneného chotára (bučinami, dúbravami a agátinami) tvoria stredotreťohorné pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú erózne mladotreťohorné trosky lávových prúdov. Prevládajú illimerizované pôdy.

V centre obce je postavený kultúrny dom z roku 1956 a rímskokatolícky kostol z roku 1849. Nachádza sa tu aj ZŠ 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským. Neďaleko je kameňolom založený v roku 1870, v ktorom sa ťaží bazaltový kameň a štrk. Nad obcou na vrchu pohoria Veľký Bučeň (514 m) je umiestnený radar – samonavádzacia letová technika.

bulhary.ocu.sk