Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků - Oslavany
zdroj:
KIS Oslavany
pridané:
14.1.2009

KIS OSLAVANY
Široká 2, 664 12 Oslavany
Tel. 546 423 283, 604 108 641, kis.oslavany@post.cz

Vážení přátelé, přijměte srdečné pozvání na Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků - Oslavany, která se koná  ve dnech 17.-19. dubna 2009 v prostorách Dělnického domu v Oslavanech.

Plagát...         Pozvánka...

Dovolujeme si Vás tímto oslovit a nabídnout vám možnost účastnit se prodejní výstavy. Vystavovací poplatek činí 50 Kč. Poplatky budou splatné na místě konání.

Instalace minerálů v pátek 17. dubna  v době 8:00 – 13:00 hodin. Ubytování nezajišťujeme! K ubytování lze využít:Hotel Stadion, Hotel Horník 423 664 606, zámecká ubytovna 608 069 176 v Oslavanech, nebo Hotel Crlík Tetčice 546 410 455, Hotel Besední dům Ivančice 546 434 019 a další.

Součástí dopisu je pozvánka na Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků. V případě Vašeho zájmu o účast na této akci, zašlete prosím Vaši vyplněnou přihlášku do 27. března 2009 zpět na naši adresu:

KIS Oslavany, Široká 2, 664 12 Oslavany

Burza a prodejní výstava se koná v prostorách budovy Kulturního střediska Oslavany (Dělnický dům). K dispozici je několik rozsáhlých sálových prostor s možností bezproblémového připojení el. energie k výstavním místům. V rámci návštěvy Oslavan lze využít zde se přímo nacházející významné mineralogické lokality ( např. odvaly uhelných dolů Rosick-oslavanského uhelného revíru, naleziště světově známých  očkových opálů, plazmy, sepiolitu, moravských  vltavínů).

Návštěvu burzy doporučujeme spojit také s návštěvou zdejšího zámeckého muzea mimo jiné s expozicí minerálů regionu a historií zdejšího hornictví vč. návštěvy repliky důlního díla, případně se lze osvěžit procházkou po naučné stezce permokarbonu s bohatými možnostmi sběru zkaměnělin permokarbonské flory (cca 300 m od místa konání burzy). K dispozici je bezproblémové bezplatné parkování na Náměstí 13. prosince, před radnicí(150 m od místa konání burzy). Pro instalaci je k dispozici parkoviště přímo před vchodem do KIS.

Naší snahou je učinit z této akce jednu z nejvýznamnějších mineralogických akcí roku. Jde nám nejen o uskutečnění burzy jako takové, ale zároveň v rámci doprovodného programu přiblížit bohatou mineralogii naší oblasti široké sběratelské veřejnosti. Na přípravě úzce spolupracujeme s dr. Lubošem Rejlem, který dlouhá léta žije v Oslavanech a je jedním ze známých popularizátorů mineralogie.  V rámci burzy budou připraveny tematické vycházky na tyto naleziště, kde si sběratelé přijdou na své. Především nejzajímavější bude exkurze na naleziště světoznámých očkových opálů, kde určitě každý svůj vzorek nalezne.

Vít Aldorf, starosta města Oslavany, vit.aldorf@post.cz, www.oslavany-město.cz