Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Právní normy a zákony sovisející se sběrem nerostů v ČR
zdroj:
www.petrsistek.estranky.cz
pridané:
16.2.2009

Asi každý kdo se vydá za minerály by měl alespoň v kostce následující "právní legislativu" znát. Může tím předejít případných problémům jak s majiteli lomů, ochránci přírody apod. Většinu z citovaných zákonů lze najít na www.sbcr.cz a www.sbirka.cz

ZÁKON Č.44/1988 SB.-ZÁKON O OCHRANĚ A VYUŽITÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ-HORNÍ ZÁKON

ZÁKON Č.61/1988 SB.-ZÁKON O HORNICKÉ ČINNOSTI,VÝBUŠNINÁCH A STATNÍ BANSKÉ SPRÁVĚ

ZÁKON Č.200/1990 SB.-ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

ZDE UPOZORNĚNÍ NA DVA PARAGRAFY, KTERÁ SE NÁS SBĚRATELŮ BEZPROSTŘEDNĚ TÝKAJÍ

§39 NEOPRÁVNĚNÝ VSTUP BÁNSKÁ DÍLA, PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ SE ZÁKAZEM VSTUPU POKUTA AŽ 5000 KČ Z LOKALIT ,KTERÉ ZNÁM SE TOTO TÝKÁ NAPŘ.HALD NA KANKU U KUTNÉ HORY

§40 PŘESTUPKY V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM VÝBUŠNIN TOMU SE MOŽNÁ NĚKDO Z VÁS ZASMĚJE, ALE I TAKOVÝ BLÁZNI MEZI NÁMI JSOU

ZÁKON Č.114/1992 SB.-ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

MINERÁLŮ SE TÝKAJÍ §1-3, 35-37, 51-53, 56-57

POZN. NĚKTERÉ LOKALITY JSOU CHRÁNĚNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY PŘÍPADNĚ PAMÁTKY NAPŘ.I MNOU ZMIŇOVANÝ VOTRUBCŮV LOM NA KOZÁKOVĚ, HŘÍDELECKÁ HŮRKA U NOVÉ PAKY,NĚKTERÉ LOKALITY SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH OBLASTÍ  NAPŘ. LOKALITY V OBŘÍM DOLE KRKONOŠE PRVNÍ ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU KRNAPU

DOPLNKOVĚ UVEDU JESTĚ NĚKTERÉ VYHLÁŠKY:

Č.175/1992SB.VYUŽÍVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ

Č.560/1991 SB.DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

Č.157/1998 SB.CHEM.LÁTKY A PŘÍPRAVKY

petrsistek.estranky.cz