Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sitno - jeseň 2008 (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
1.3.2008


Sopečné balvany v lese na východnom svahu Sitna 


Rodinná pohoda pri výstupe asfaltovou cestou


Vrcholová "plošina" na Sitne je porastená riedkym hájom so zaujímavým porastom. Sitno je charakteristické predovšetkým spoločným výskytom rastlinných druhov patriacim k teplomilnej - panónskej flóre a horských - montánnych druhov. V lesných porastoch južných svahov  nachádzame  medzi drevinami predovšetkým duby a hraby, na severných svahoch sa vyskytuje aj buk, smrek a jedľa. Aj v lesnom podraste sú veľké rozdiely


Odbočka z hlavnej výstupovej cesty k ruinám Sitnianskeho hradu - približne v nadmorskej výške 900 metrov


Pohľad zo Sitna na východné hrebene Štiavnických vrchov a vzdialenú Poľanu


Pohľad na pahorky južnej časti Štiavnických vrchov. V diaľke sa v opare črtajú obrysy sopečných pohorí v Maďarsku


Stará rozhľadňa na Sitne - v nej malé múzeum a obchodík


Charakteristický andezit. Sitno je pozostatok lávového prúdu a hornina má typickú "vrstevnatú" štruktúru


Pohľad na zvlnenú Krupinskú planinu. V popredí je budova nekonečne dlho opravovanej turistickej chaty. Žiaľ túto barabizňu nikto nie je schopný ani poriadne dostavať ani zbúrať


Sitno je koncom leta plné turistov

rs