Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Košice - 17. Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov spojená s výmennou burzou
zdroj:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
pridané:
2.4.2008

trvanie od - do: 16.05.2009 - 16.05.2009

otvorené: So 9.00 - 15.30 hod.

adresa: Park Komenského 19, 042 00 Košice, v priestoroch Deliusovho (Baníckeho) pavilónu v areáli Technickej univerzity

kontakt: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav podnikania a cestovného ruchu

tel: 0042155/602 2599

fax: 0042155/602 2599

mobil: 00421908 877 829, 00421908 341 842

email: travel@tuke.sk

www: http://www.tuke.sk/travel

kontakt: TUKE TRAVEL, B.Němcovej 32

TU Košice, Fakulta BERG