Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mohylky (1. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
5.4.2008

Málo známe, avšak o to zaujímavejšie nálezisko skamenelín Mohylky pri dedine Lisková neďaleko Ružomberka sa stalo cieľom našej prvej tohtoročnej "jarnej" výpravy. Hoci po okolitých horách je ešte všade veľa snehu, dno Liptovskej kotliny už pomaly okopnieva a keďže Mohylky sa nachádzajú práve na južnom úpätí Chočských vrchov, sneh tu už takmer úplne zmizol.

Prístup

Vyrážame v sobotu popoludní z Ružomberka autom (na bicykle sa nám ešte vidí chladno, vonku je len 5 stupňov), takže cesta poza ružomberskú celulózku popod vrch Mních nám trvá len niekoľko minút. Do Liskovej sa teda dostávame bez problémov. Horšie je to už v dedine. O nejakom "nálezisku", ktoré hľadáme tu nikto asi ani nechyroval. Keďže však z počutia vieme, že sa k nemu dá dostať po asfaltovej ceste, skúšame zaradom všetky odbočky smerom k Choču.


Mohylky, v pozadí Nízke Tatry

Na poslednej z nich máme konečne šťastie - cesta vedie miernym stúpaním asi 500 metrov za dedinu k akýmsi nevábne vyzerajúcim poľnohospodárskym budovám. Na jej pravej strane sa dvíha nevysoký kopček, ktorý je našťastie označený tabuľou so štátnym znakom. Odstavujeme auto na okraji cesty a blížime sa k tabuli.

Mohylky

Tabuľa nám oznamuje, že toto vzácne nálezisko je chránené ako prírodná rezervácia (PR). Predstavuje zachovaný "útes" relatívne mladej eocénnej horniny s pekne viditeľnými skamenenými numulitmi. Okrem nich sa tu nachádzajú aj iné, menej početné skamenelé zvieratká.

Lokalita je na západnej strane otvorená - kedysi sa tu hornina ťažila. Vznikla tak ostro rezaná umelá skalná stena, ktorá je najlepším objektom na pozorovanie skamenelín.

Numulity

Tieto treťohorné živočíchy s vápnitou schránkou žili v teplých a chránených zálivoch a ich schránky sa po usadzovali na dne. V priebehu času boli spevňované vápnitým tmelom. Nachádzajú sa na Mohylkách v tisícových množstvách. Skameneliny majú charakteristický tvar schránky, pripomínajú veľké šošovky.

Na lokalite sme našli skameneliny vo veľkosti od 5 milimetrov až po takmer 3 centimetre veľké kusy. Z mäkkejšej horniny niekedy šošovky vypadávajú - vtedy pripomínajú drobné mince. Slovko numulit má vlastne pôvod v gréčtine a znamená v prenesenom slova zmysle čosi ako "kamenná minca".


Numulity v hornine

Skameneliny v tvrdšej hornine možno pozorovať v rôznych polohách. Zriedkavejšie, ale veľmi pekné sú vzorky horniny, kde je viditeľný bočný prierez schránkou numulita.

Koncentrácia skamenelín v hornine je miestami priam neskutočná - ako "skamenelý šošovicový prívarok". Takáto vzácna lokalita si naozaj zasluhuje aby bola chránená.

Minerály

Tenké kalcitové žilky (okolo 1 cm) pretínajú horninu a sú pozorovateľné v odkryve na dĺžke až 3 metre. Kalcit je prevažne biely a kusový. Občasné špicaté kryštáliky sú priesvitné s medovým farebným odtieňom a ich veľkosť len zriedka dosahuje 5 mm.

Ochrana prírody

Mohylky sa nachádzajú v blízkosti obce a preto je ich ochrana zvlášť žiadúca. Neďaleko sa nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky aj asfaltová cesta, preto sú ľahko dostupné a teda aj náchylné na poškodenie. Podľa tabule priamo na mieste zisťujeme, že sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Podľa štatútu rezervácie by sme sa teda mali pohybovať len po vyznačených chodníkoch. Keďže tu nič také nie je, je zrejmé, že už samotná prehliadka Mohyliek je porušením pravidiel o ochrane. Samozrejme zakázaný je aj zber rastlín, živočíchov a iných prírodnín a samozrejme akákoľvek hospodárska činnosť.

Našťastie nás nikto nepokutoval a lokalitu sme si mohli v pokoji poobzerať. Aj nejaký ten kamienok sme si domov na pamiatku odniesli.

Turistika

Mohylky, žiaľ ležia dosť bokom od všetkých turistických značkovaných trás, takže turista sa k nim dostane len bez značenia. Liskovou však prechádza cyklotrasa z Ružomberka do Bešeňovej. Odbočka k Mohylkám je krátka a určite sa oplatí. Pre pohodlnejších je určite výhodné to, že sú dobre prístupné aj autom.

rs