Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Radičiná
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
15.4.2008

Málo známy vrch v Šípskej Fatre sa nachádza medzi obcami Hrboltová a Komjatná. Výškou nepresahuje 1200 metrov, napriek tomu je krajinársky veľmi významnou dominantou dolného Liptova.

Výstup

Na výlet k Radičinej vyrážame z obce Likavka pri Ružomberku, kam sa dostaneme autobusom za pár minút. Prechádzame smerom na sever za dedinu asi 500 metrov k známemu ešte socialistickému ale veľmi peknému hostincu Hubertus. Tu sa kocháme najprv nádherným pohľadom na mohutné skalné steny nad dolinou Kramariská (Sokol). Skaly sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie do ktorej patrí aj Veľký Choč.

My však odbočujeme z krajnice hlavnej cesty smerom doľava a neznačkovanou lesnou cestou stúpame popod horu k lúčnatému sedlu. Sedlo oddeľujúce chotáre obce Hrboltová od Likavky sa v turistických mapách často označuje ako Dubovské lúky alebo dokonca Dubovské sedlo. Miestni ich však obyčajne nenazvú inak ako Dúbravice, takže tento názov budeme používať aj my.


Historická fotografia - Dúbravice, v pozadí Radičiná

Cesta nestúpa až po sedlo ale točí sa mierne doprava, preto ju opúšťame a strmším trávnatým svahom kráčame hore. V sedle stojíme, kocháme sa pekným výhľadom na neďaleké Chočské vrchy. Tu sa pripájame k turistickej značke, ktorá vedie z Ružomberka až na vrchol Radičinej a na vzdialenejší vrchol Kečky.

Mierne stúpanie pomedzi predjarnú lieštinu sa mení na strmý kolmý výšľap smrekovo – bukovým lesom. Prechádzame pomedzi popadané stromy a tešíme sa z výstupu. Ten trvá aj pri pomerne  veľmi pomalom postupe asi hodinku – potom sa dostaneme do krásneho, opustene vyzerajúceho sedielka pod Radičinou. Tu sa k našej turistickej značke pripája značkovaný chodník vedúci z Komjatnej. Výstup z Komjatnej by mal byť o niečo rýchlejší, zostup vraj trvá tiež len okolo pol až trištvrte hodiny, my sme sa však už dopredu rozhodli vrátiť sa do Ružomberka.

Škoda, že naozajstný vrchol Radičinej viacmenej značka obchádza. My sa však vyberáme naslepo lesom smerom na severovýchod a snažíme sa dostať k nádherným skalám, ktoré vidieť zdola od Likavky. Po nejakom čase sa na vrcholovú plošinu naozaj dostávame a môžeme a kochať pekným výhľadom smerom k Ružomberku. Skalnatý vrchol Radičinej ostáva akosi neprávom mimo záber turisticky navštevovaných trás.

Hornina

Väčšina Šípskej Fatry je budovaná horninami Chočského príkrovu. Na Radičinej nachádzame preto bežné sivé a sivobiele vápence a dolomitické vápence. Vápenec sem tam pretínajú tenké biele kalcitové žilky, ale kryštáliky som nikde nevidel.

Šípska Fatra

je malé pohorie nadväzujúce na pásmo Chočských vrchov končiace sa pri Kraľovanoch neďaleko sútoku Oravy a Váhu. Z horstva je najznámejší vrch Šíp, ktorý patrí medzi najkrajšie kopce na Slovensku. Východná časť pohoria, kam patrí aj Radičiná je oveľa menej známa.

Pohorie tvorí hranicu medzi Liptovom a dolnou Oravou, zaraďujeme ho k jadrovým pohoriam. Nedosahuje výšku okolitých pohorí – Veľkej Fatry a Nízkych Tatier ani Choča, najvyššie  kopce majú nadmorskú výšku tesne pod 1200 m. V Šípskej Fatre sa nachádzajú viaceré menšie jaskyne – asi najznámejšia je pod vrcholom Kečky, menšie jaskyne a diery sú známe aj z Čebraťa a z okolia Šípu.

V pohorí je aj niekoľko menších výskytov minerálnych vôd – napríklad neďaleko Stankovian.

Skameneliny

Veľmi známym a hodnotným náleziskom skamenelín v Šípskej Fatre je bývalý lom na pravom brehu Váhu medzi Hrboltovou a Švošovom, ktorý sa nazýva aj Skladaná skala. Tu sa v slienitých a ílovitých bridliciach nachádzajú časté a pekné amonity a iné druhohorné skamenelé morské príšerky.

Návrat

Vraciame sa z Radičinej späť do sedla a klesáme rýchlym zostupom na Dúbravice. Tu sa nakoniec nerozhodujeme pre púť do Ružomberka ale volíme krátky a strmý zostup po poľnej ceste smerom k Hrboltovej, kde nás má očakávať auto. Z otvorených lúk máme prekrásny výhľad na oproti stojace vrchy Veľkej Fatry – Krstú (Tlstú) horu, Pliešku a iné kopce dvíhajúce sa nad údolie Váhu.

Po polhodinke sa dostávame k ceste, kde nás už očakáva vyhriate autíčko a odváža nás do Ružomberka.

rs