Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Náplavy Revúcej
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
23.5.2008

Tohtoročnú zemiakovú sezónu sme v rodine začali v tradičnom čase, prvého mája. Sadenie zemiakov, po našom "švábky" trvá pri dobrej spolupráci krátko, a keďže sa nás našťastie zišiel dostatok, veľa roboty nebolo.

"Roľa" sa nachádza hneď za mestom, na brehu riečky Revúcej, ktorá svoje vody privádza až spod vzdialenej fatranskej Krížnej. Lokalita sa nachádza neďaleko jej sútoku s Váhom.

V pôde je veľké množstvo štrku, najviac v dolnej časti poľa, kde sa však naplavilo aj veľa úrodného humusu. Štrk a kamene pochádzajú z Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, preto som sa im tentokrát začal trochu venovať a keď som nadabil na zaujímavejší kúsok, odložil som si ho na okraj.

Na konci sadenia som získal malú zbierku hornín pochádzajúcich z bližšieho aj vzdialenejšieho ružomberského okolia. Nemal som pravda na zberateľskú "aktivitu" veľa času, takže predpokladám, že ich v budúcnosti na tejto rodinnej lokalite nájdem ešte viac. Takže tu ich máme:


Žula, granodiorit. Pravdepodobne má nízkotatranský pôvod a mal by to byť povestný "prašivský granodiorit"


Žula s ružovými a "mäsovými" živcami. Veľmi častá je v okolí fatranskej Smrekovice, pravdepodobne ju Revúca doplavila odtiaľ


Melafýr. Malý okruhliak nízkotatranského melafýru. Po rozbití sa dokonca ukázali aj náznaky mandľovcovej výplne. Pravdepodobne z okolia Malužinej alebo Kráľovej Lehoty. Kameň k nám doputoval dolu Váhom


Kremenec. Ružový kremenec sa "vo veľkom" nachádza v okolí Donovalov, Korytnice, na západnom okraji Nízkych Tatier. Aj vo Veľkej Fatre v okolí Vlkolínca, Smrekovice, Podsuchej a Liptovskej Osady. Kremencové vrstvy patria k obalovej sérii kryštalinika jadrových pohorí


Pieskovec. Tento je sivý, je mäkší ako kremenec, pretože je spevnený vápnitým tmelom. Nachádzajú sa v ňom tenké kalcitové žilky


Sivý vápenec. Tejto horniny je na okolí Ružomberka asi najviac, na našom poli sa však vyskytuje v menšine, kryštalické horniny sú častejšie


Vápenec, tento je sivočierny, s kalcitovou žilkou


Limonit v dutinke vápenca

rs