Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Krásnohorské Podhradie
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
24.6.2009

Železnorudné a barytové ložiská v oblasti Krásnohorského Podhradia sa nachádzajú SV od obce v oblasti Malého vrchu a pokračujú až do okolia Drnavy. Baníctvo v tejto oblasti má pomerne dlhú tradíciu a vždy bolo úzko späté s baníctvom v neďalekej Rožňave. Najväčšiu zásluhu na rozvoji baníctva a hutníctva v tomto revíry mal šľachtický rod Andrássyovcov. V roku 1669 udelil dobývacie práva cisár Leopold I. Miklósovi Andrássymu.

Rodina Andrássyovcov sa zameriavala výlučne na ťažbu železných rúd. Významným krokom k zintenzívneniu ťažby, bolo postavenie železiarne v Drnave v roku 1825. Ťažili sa hlavne limonitické a sideritové rudy a v poslednom období ťažby do jej skončenia roku 1972 sa ťažil aj baryt. V okolí sa nachádza viacero žíl a šošoviek . Najvýznamnejšou žilou je sideritová žila Anton. Jej smerná dĺžka je 800m a jej mocnosť sa pohybuje do 2m. Siderit z tejto žily bol ťažený z hĺbky až 650m.

Najznámejšie ložisko v oblasti je šošovka Štefan, ktorá je tvorená limonitom a niekoľkými barytovými žilami. Limonit sa tu ťažil povrchovo aj podzemne. Šošovka mala smernú dĺžku do 200m a jej mocnosť sa pohybovala do 20m. Bola tu vyhĺbená šachta Štefan z povrchu, ktorá dosiahla hĺbku 100m. Z tejto jamy sa dobývali tri barytové žily.

Ruda z baní sa prepravovala v minulosti po úzkokoľajovej dráhe do železiarní v Drnave. Po odstavení vysokej pece v Drnave sa ruda dopravovala lanovkou do 5km vzdialenej Rožňavy. Významné boli žily Dionýz a Harast v Drnave, ktoré boli intenzívne ťažené až do roku 1974.

Za zmienku stoja ešte menšie výskyty barytových žíl Péntek patak, Jozef, Vida a Emil. Lokalita zo zberateľského hľadiska sa dostala do povedomia hlavne výskytom sekundárneho barytu, wolnýnu. Jeho kryštáliky sa vyskytujú v dutinách limonitu. Pri troške šťastia a poctivejšej roboty je ho možné objaviť aj dnes. V minulosti sa vyskytovali aj pekné kvapľovité formy limonitu v dutinách masívnych rúd. Avšak nám sa pekné limonity nepodarilo objaviť.

Pekné a dnes už historické nálezy boli kryštalované rodochrozity v dutinách limonitu. Bežne sa dá na lokalite nájsť spekularit, masívny baryt a samozrejme limonit.

Obrázok: Sekundárny baryt - wolnýn v limonite

wolnyn

preshowminerals.szm.sk