Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panoráma: Zimný pohľad na odkryv pri ceste na Vlkolínske lúky
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.2.2019

Veľký odkryv pri afaltke za Ružomberkom. Dotyk dvoch veľmi odlišných hornín - dolomitického vápenca a piesčitého vápenca. Január 2019.

GPS: https://mapy.hiking.sk/?x=19.27663&y=49.05721&ref=permalink


Zväčšiť obrázok

rs