Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Šachtička - zvetrávanie pieskovca
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.10.2019

Sedlo Šachtička nad Banskou Bystricou. Výrazný odkryv v silne zvetraných piesčitých bridliciach a pieskovcoch, častých horninách v okolí Španej Doliny.

GPS: https://mapy.hiking.sk/?x=19.15351&y=48.80742&ref=permalink

Fotogaléria...


Zvetraný pieskovec na Šachtičke

rs