Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Foto: Haliny II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.2.2022

Extrémne skalné polohy obsadili spoločenstvá dealpínskych borín. Január 2022.

Viac o reliktných borinách: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/informacie-o-lesoch/zakladne-informacie-o-lesoch/lesne-spolocenstva/Stranky/reliktne-a-smrek.-boriny.aspx

GPS: https://mapy.dennikn.sk/?x=19.27223&y=49.04973&ref=permalink


Zväčšiť obrázok

rs