Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Foto: Žilky kalcitu vo vápenci na Vlkolínskych lúkach
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.8.2022

Kameň pri turistickom smerovníku.

GPS: https://mapy.dennikn.sk/?x=19.27246&y=49.04986&ref=permalink

Žilky kalcitu vo vápenci na Vlkolínskych lúkach

rs