Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Skalka nad Vlkolíncom III.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.1.2023

Nenápadná krása vápencových skaliek.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.04503&mlon=19.27277#map=18/49.04503/19.27277

Skalka nad Vlkolíncom III

rs