Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panoráma: Vlkolínske lúky - august 2022 III.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.3.2023

Pohľad smerom k Vlkolíncu. Lúky postupne zarastajú, výhľad je obmedzený. Južné svahy Sidorova boli v minulosti zalesňované smrekom, borovicami a smrekovcom, tieto porasty tu stále existujú. Pomáhajú stabilizovať strmý svah a zadržiavať vodu.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0454&mlon=19.2725#map=16/49.0454/19.2725

obr

rs