Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Skalnej Alpe II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.4.2023

Poh¾ad zo Skalnej Alpy na odlesnené Dvorisko. November.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9821&mlon=19.1910#map=15/48.9821/19.1910

obr

rs