Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Skalka - apríl 2023
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.5.2023

Výhľad spred chaty Skalka na Vlkolínske lúky, svah Sidorova a hrebeň Brankova v Nízkych Tatrách.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0497&mlon=19.2681#map=16/49.0497/19.2681

ob

rs