Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Most Žabovo III.
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
26.10.2023

Priblížený pohľad na most a mesto Ružomberok.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1015&mlon=19.3319#map=16/49.1014/19.3319

obr

rs