Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Februárová povodeň na Vlkolínskych lúkach
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
25.2.2024

Teplý a daždivý február spôsobil rozvodnenie riek a potokov. Dokonca aj v o Veľkej Fatre v nadmorskej výške 800 sa vylial Hrabovský potok a zaplavil lúčku.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0497&mlon=19.2723#map=16/49.0497/19.2723

obr

rs