Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Máj pod Mníchom
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.5.2024

Pohľad na vrch Mních od Likavského mlyna. Vrch a jeho okolie sa začína topiť v jasnej zeleni. Na vrchu je vidieť televíznu vežu. Mních je známy ako staroveké hradisko. Z geologického hľadiska sú zaujímavé nálezy drobných peniažtekov – numulitov, treťohorného veku.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0892&mlon=19.3135#map=16/49.0892/19.3135

rs