Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Predjarie Ružomberok XVII.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.5.2024

Mních (657 m n. m.) je dolomitový horský masív obklopený z východu obcami Lisková a Martinček, z juhu a západu mestom Ružomberok, zo severu obcou Likavka. Vrchol Mnícha leží v nadmorskej výške 657 m n. m., pričom je súčasťou Chočských vrchov.

Na vrchole masívu sa nachádzali 4 hradiská lužickej kultúry, pričom najväčšie malo rozlohu 10 ha. Hradisko bola podľa všetkého využívané len v čase priameho ohrozenia. Z hradísk pochádzajú viaceré nálezy, podobne ako keramické fragmenty z Liskovskej jaskyne. Legendy hovorili aj o prítomnosti templárskeho kláštora, ale archeologický prieskum to nepotvrdil.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADch_(Cho%C4%8Dsk%C3%A9_vrchy)

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0848&mlon=19.3208#map=15/49.0848/19.3208

rs