Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Poludnie pri Bielom Potoku – lom Nad skalami
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.5.2024

Niekoľko fotografií z poludňajšej májovej výpravy na Biely Potok. Dolomitové lomy sa tiahnu od vrchu Borovinskô (Borovnisko) a ďalej za sedlom Biela púť až k Ružomberku. Na fotografii je lom Nad skalami, ktorý je najbližšie k mestu. V lome je jesne vidieť dve vrstvy – sivú spodnú vrstvu druhohorného dolomitu a nad ňou žltú vrstvu treťohornej dolomitovej brekcie.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0575&mlon=19.3101#map=15/49.0575/19.3101

rs