Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Poludnie pri Bielom Potoku – lom Priechod
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.5.2024

Lom pri sedle Priechod nadväzuje na lom Nad skalami. Od cesty je vidieť hlavne žltá vrstva dolomitovej brekcie. Nad lomom sa nachádzajú lúky a polia. Nenápadné sedlo Priechod spájalo kedysi Ludrovú s Ružomberkom.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0532&mlon=19.3139#map=16/49.0532/19.3139

rs