Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ráno v Čutkove - pod Tlstú horu
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.5.2024

Hneď na začiatku doliny, pri vodnej nádrži sa ponúka krásny pohľad na Tlstú horu. Jej vrchol sa dvíha 700 metrov nad dno doliny. Krása.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0807&mlon=19.2543#map=15/49.0807/19.2543

ob

rs