Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ráno v Čutkove - nad vodnou nádržou
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.6.2024

Dno doliny pokrýva vlhkomilná vegetácia. Jelše, vŕby, topole osiky. vzadu vidieť smrekom porastený západný svah Milkova (681m).

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.07702&mlon=19.24960#map=17/49.07702/19.24960

ob

rs