Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Most pri Bielom Potoku
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.6.2024

Prechádzky na Biely Potok po cyklotrase z Ružomberka patria medzi našu klasiku. Najprv z mesta na okraj, kde pri starej zápalkárni stojí park – začiatok Cyklokorytničky. Odtiaľ po krásnom, ešte stále novom asfalte po brehu rieky Revúcej na Biely Potok (mestská časť Ružomberka).

Pochádzame okolo vápenky a tesne pred Bielym potokom je tu most. Krásny železný most, po ktorom premávali vlaky do Korytnice.

Most

Tento most je zaujímavý aj ako vyhliadka. Hoci hneď vedľa je frekventovaná cesta, tiež s mostom, ale betónovým, vďaka hustej vegetácii je tu pekný pohľad, na rieku Revúcu. Jej brehy sú nerovnaké. Ľavý breh je mierny, ale pravý sa drsne zarezáva do svahu. Rieka tak odkrýva veľkú časť slieňovcového a vápencového podložia.

Výhľad na skaly je pekný hlavne v zimných a jesenných mesiacoch, ale v lete je tu vďaka zeleni príjemnejšie. Hneď za mostom začína hlavná ulica Bieleho Potoka, ktorá asi po kilometri dôjde k stredu obce. Prechádzka z Ružomberka sem a nazad trvá svižnou chôdzou asi 2 hodiny. Odporúčame použiť bicykel, je to vyslovene pohodlná trať.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0492&mlon=19.3014#map=16/49.0492/19.3015

obr

rs