Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Paradajz
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.12.2009

Jeden z najvyšších kopcov v Štiavnických vrchoch sa nachádza priamo nad Banskou Štiavnicou. Jeho nadmorská výška je 910 metrov. Tvorí výbežok hlavného hrebeňa v okrajovej časti kaldery štiavnického stratovulkánu. Len kilometer od neho sa nachádza významný predel v Štiavnických vrchoch – sedlo Červená studňa.

Kopec je pomerne ľahko dostupný – z Trojičného námestia v Banskej Štiavnici trvá výstup naň niečo cez hodinu, z Červenej studne do pol hodiny.

Kopec je teraz zalesnený, svahy spadajúce do Hodrušskej doliny pokrýva pekná ihličnato-listnatý les, nad Banskou Štiavnicou je porast nekvalitný, s lieskami a pionierskymi drevinami, je aj podstatne mladší. Pravdepodobne boli svahy ešte v relatívne nedávnej minulosti holé.

Pozostatky banskej činnosti sú na tomto krásnom kopci dobre viditeľné aj dnes. Dobývali sa tu strieborné rudy a štôlne sa nachádzali v značnej nadmorskej výške – najvyššie haldy sú takmer 900 metrov nad morom. Či sa na výsypkách dajú nájsť okrem hlušiny a žilného kremeňa aj nejaké vzácnejšie nerasty je dosť otázne.

Kopec je sprístupnený jednak červenou turistickou hrebeňovou značkou a tiež náučným chodníkom „Paradajz“. Vedie ním aj trasa Geoparku. Na vrchole sa nachádza jednoduchý kríž. Vedie sem niekoľko chodníkov a zvážnic z rôznych strán – ako na väčšinu štiavnických kopcov. Nad sedlom Červená studňa sú viditeľné stĺpy lyžiarskeho vleku - „kotva“. Sedlo Červená studňa je východiskom pre turistov do mnohých smerov. Je veľmi výhodné, pretože sa nachádza až v nadmorskej výške 800 metrov a je dostupné zo Štiavnice autobusom (smer Hodruša, Vyhne? Žarnovica).

145 (29K)
Banská Štiavnica z hrebeňa pred Paradjzom

157 (31K)
Svah Paradajzu, vzadu kolónia pri Novej šachte, vrch Šobov

169 (37K)
Paradajz a Šobov, vzadu Kremnické vrchy

170 (72K)
Výsypky pod vrcholom Paradajzu

172 (95K)
Výsypky pod vrcholom Paradajzu

rs