Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mäsiarsky bok
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.6.2010

Okolo prírodnej rezervácie Mäsiarsky bok cestujeme zakaždým, keď ideme do Krupiny, preto je nám dobre známa a je pre nás akousi vstupnou bránou na „ten pravý“ juh. Rezervácia sa nachádza na samom okraji Štiavnických vrchov za riečkou Krupinicou. Krupinica preteká cez okrajový masív vrchov a zarezáva sa do nich vytvára hlbokú dolinu – antecedentnú. Rezervácia sa nachádza asi 4 kilometre severne od Krupiny.

Opis

Národná prírodná rezervácia s rozlohou viac ako 120 ha sa nachádza v nadmorskej výške 350 – 545 m pri železničnej trati a ceste medzi Krupinou a Babinou. Predstavuje prírodný komplex ekosystému lesa s bralami a sutinami (sypané bralo). Geologický podklad celého územia tvoria pyroxenické andezity a ich pyroklastiká, na ktorých sa vytvorili ílovito-hlinité hnedozeme. Mimoriadne očarujúce je spojenie spadnutých skál (balvanov) s tečúcou Krupinicou.

Prevládajúcou drevinou je dub a v menších skupinách buk, cer, hrab, javor, lipa a jaseň. Viac ako 60% porastu je starších ako 100 rokov a približne 15% má viac ako 150 rokov a patria medzi najzachovalejšie a najcennejšie porasty prírodnej rezervácie. www.krupina.sk

Sprístupnenie

Mäsiarsky bok je dobre viditeľný z hlavnej cesty, dokonca pohľad na skaly sa mi zdá odtiaľto krajší ako priamo z rezervácie. Pre turistov je najlepším prístupom značkovaný chodník – cesta z Krupiny do Babinej. Zelená turistická značka začína na námestí v Krupine a vedie spodnou časťou rezervácie – popri toku Krupinice. Prechod je pekným estetickým zážitkom, Krupinica je v skorom jarnom období takmer rozvodnená a pripomína horskú riečku. V údolí je veľa balvanov, ktoré padajú z Mäsiarskeho boku niekedy až do blízkosti rieky.

Na opačnom brehu Krupinice sa dvíha rozložitý vrch Široké lúky z kameňolomom na pyroxenický andezit. Lom bol nejaký čas v útlme, teraz sa v ňom intenzívne ťaží a vyzerá to, že sa bude rozširovať.

Mäsiarsky bok pripomína Neresnickú dolinu južne od Zvolena – vznikla zarezaním potoka Neresnica do andezitového masívu a delí Pliešovskú kotlinu od Zvolenskej.


Vľavo lom Široké lúky, napravo od cesty Mäsiarsky bok

66
Mäsiarsky bok

67
Mäsiarsky bok

68
Mäsiarsky bok

69
Lom Široké lúky na protiľahlom svahu Krupinice

rs