Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - sekundárne minerály medi
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
24.6.2010

Hlavným minerálom medi v Kvetnici je chalkopyrit. Určovanie tohto minerálu je jednoduché podľa mosadzného sfarbenia minerálu a s farebnými odtieňmi "falošného zlata" sa líši od naozajstného zlata. Malý lom bol na tento minerál excelentný, ale po ukončení jeho činnosti sa dá nájsť už iba vo Veľkom lome.

Ďalším minerálom, ktorý sa dá nájsť hlavne v M - lome je covellín. Má kovovo modré sfarbenie s farebne premenlivým purpurový nádychom.Vyskytuje sa v asociácií s bornitom (hnedasto červené sfarbenie) a chalkozínom (tmavokovovosivé sfarbenie). Azurit( modré sfarbenie) a malachit (zelené sfarbenie) sa vyskytujú hlavne v M - lome. V malom množstve sa nachádza aj vo Veľkom lome a to hlavne severovýchodne v horných etážach v dutinách limonitu (hnedasto žlté, alebo oranžovo žlté sfarbenie).

Galenit našiel p. Peter Mitter z Popradu severovýchodne v M - lome. V tejto lokalite sa dá nájsť aj tetraedrit v mineralizácií viazanej na melafýr a to v mikroskopickej veľkosti. Pri návšteve Kvetnice vás kolegovia a milovníci mineralógie žiadam o chránenie neživej prírody a zachovanie pre poznanie ďalšej nastávajúcej generácie.

Adresa redakcie stránok Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je: mineralykvetnica@netpoprad.sk

256
Minerály medi z Kvetnice

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com