Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - epidot
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
26.6.2010

Lokalita nálezu: Veľký lom v Kvetnici, Slovenská republika. Epidot je žltkasto až hnedasto pistáciovozelený. Kryštály sú prizmatické a ryhované. Agregáty sú vláknité, zrnité alebo masívne. V Kvetnici sa epidot nachádza dosť hojne, ale nájdete ho už iba vo Veľkom lome. Malý lom je mimo prevádzky z dôvodu ukončenia ťažby. Využitie - ako ozdobný kameň, v stavebníctve, v šperkárstve na výrobu príveskov atď.

257
Epidot z Kvetnice

257
Epidot z Kvetnice

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com