Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Aká je láska mineralóga k minerálom?
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
10.7.2010

Každý človek si uvedomuje, že je súčasťou živej a neživej prírody. Učíme sa ju spoznávať, chrániť, s ňou spolunažívať,chápať jej varovania, ale hlavne odhaľovať jej tajomstva. Svoje zákony si príroda buduje už miliardy rokov, ktoré musíme rešpektovať. Mineralóg pozná dobre tieto zákony. Dážď a vietor je nám bratom, žiara slnka je nám sestrou. Kto sa oddáva mineralogickej vášni pozná iba tvrdú namáhavú a zodpovednú prácu. Venujeme tejto činnosti svoj rozum, dušu, telo, financie, voľný čas ktorý patrí rodine. Neočakávame žiadnu odmenu, uznanie ani ocenenie. Prijímame skôr nadávku, osočovanie, vyháňanie z mineralogických lokalít. Prečo vlastne nás kameň tak očaruje a priťahuje? Čo od tejto mravčej práce vlastne očakávame? Čo vybičuje naše zmysly v tele na krásny vrchol? Žeby to bol pocit pokoja pri náleze minerálu, úsmev na tvary, vášnivý tlkot srdca, radostne sa trblietajúce oči, alebo vzrušením trasúce sa ruky a nohy?

Určite to všetko prežívame a v spomienkach sa vraciame na staré mineralogické náleziská. Do úplného vyčerpania sa túlame po prírode, rôznych lokalitách a s napätím objavujeme nové nepoznané koryta potokov, kopcov a zaplesáme nad otvorenou dutinou v hornine. Jemne s citom svoj nález niekoľko krát otočíme, skúmame, či určujeme pomocou lupy a mikroskopu. Neodmysliteľným pomocníkom je nám kompas, geologické kladivo, noviny, nožík, pevná obuv, gumené čižmy, batoch a dobrá vedecká mineralogická literatúra. Svoje vzorky opatrne balíme a prenášame. Zvlášť kladieme dôraz pri práci s chemikáliou, avšak niektoré minerály sa musia skúmať aj deštrukčným spôsobom. Najkrajším exponátom venujeme veľkú pozornosť v teple domova, pri výstavách a v múzeách. Veľa minerálov nesie meno nálezcu a túto šancu má každý z nás.

Svojej zbierke sa tešíme ako deťom či manželke, lebo čo milujeme je nám oporou, potešením a zdraviu prospešné. Minerály sú proste unikátne, nenapodobiteľné a originálne. Sú múzou pre básnika, inšpiráciou pre maliara, nadšením pre fotografa, materiálom pre sochára, šperkára, či ľudového liečiteľa. Minerály jednoznačne patria k najkrajším dielám prírody. Sú ozdobou ľudí, domov, kostolov, katedrál. Patria k naším láskam, vášňam, snom, túžbam. Okúzľujú nás svojou farbou, vzhľadom, tvrdosťou, tvarom, leskom. Ľudská pravda sa nevyrovná čistote krištáľu, jeho priesvitnosti a priehľadnosti. Môžeme porovnávať azurit s oblohou, malachit napríklad s listom stromu, zlato so slnkom, krištáľ s priezračne čistou vodou, ale čo nikdy nebudeme môcť porovnať je naozajstná láska mineralóga k minerálom.

260
Lom v Kvetnici

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com