Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - olivenit
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
13.7.2010

Doposiaľ olivenit v Kvetnici nebol nájdený. Jeho výskyt v tejto lokalite sa nikde v žiadnej literatúre nepopisuje. Tento exponát uverejnený na fotografií sa našiel 3.7.2010 a pochádza z M - lomu jeho južného svahu. Vyskytuje sa vo veľmi malom množstve popri sekundárnych minerálov medi, mangánu a dosť žnečisteného vápenca.

Olivenit: Je to arzeničnan s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Má tmavo olivovo zelenú farbu. Štiepateľnosť má nedokonalú, lom lastúrový, lesk sklovitý, hodvábny až živicový. Jeho vryp je žltavo zelený. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti mu patrí 3 stupeň. Hojne sa vyskytuje v Ľubietovej- Svätodušky, Ponikach - Fabrišti, Ponikach - Drienku, Španej Doline a Pieskov, Novoveskej Huty z haldy stôlne Horný Bartolomej a Gelnica - Cechy.

261
Na obrázku má olivenit tmavo olivovo zelenú farbu. Tiahne sa
od zeleného malachitu do ľava.

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com