Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - bornit, covellín a chalkozín
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
15.7.2010

Bornit na obrázku má hnedastočervené sfarbenie. Covellín na obrázku má kovovo modrú farbu. Chalkozín na obrázku je v strede hore, ktorý má tmavo kovové sfarbenie. Bornit: je dôležitá medená ruda. Má kovovo hnedasto červené sfarbenie. V Kvetnici sa vyskytuje hlavne v M - lome v masívných agregátov melafýru, kryštalické tvary bornitu sa v tejto lokalite zatiaľ nenašli. Je to sulfid s kryštalografickou rombickou sústavou. Štiepateľnosť nemá žiadnu, ale jeho lom je lastúrový. Lesk má kovový a vryp čiernosivý. Jeho tvrdosť podľa Mohsovej stupnice je 5,06.

Covellín: Covellín má kovovo modrú farbu. V Kvetnici sa vyskytuje len v masívnych agregátov melafýru. Vzniká v oxidačných zónach medených ložísk spolu s bornitom a chalkozínom. Štiepateľnosť má dokonalú, lom má nezreteľný. Lesk má polokovový a jeho vryp je oloveno sivý. Tvrdosť 1,5 - 2 a jeho hustota je 4,6.

Chalkozín: Je to dôležitý rudný minerál medi. Má tmavo kovovo sivé sfarbenie a pri vystavení na svetlo matnie. V Kvetnici sa vyskytuje v masívných agregátov porfýrického malafýru. Je to sulfid s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Štiepateľnosť má nezreteľnú, lom lastúrový, lesk kovový a vryp čiernosivý. V Mohsovej stupnici tvrdosti mu patrí stupeň 2,5 - 3.

262
Bornit na obrázku má hnedastočervené sfarbenie

262
Covellín na obrázku má kovovo modrú farbu.
Chalkozín na obrázku je v strede hore,
ktorý má tmavo kovové sfarbenie.

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com