Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - porfýr
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
26.7.2010

Porfýr je vyvretá hornina, ktorá obsahuje vyrastlice kremenno - živcových kryštálov rombického tvaru. V Kvetnici sa dá nájsť v M- lome aj Veľkom lome, na lesných cestách, potokoch. Porfýr bol využívaný ako dekoratívny kameň po niekoľko tisícročí. Fialovo sfarbený porfýr bol cenený v Egypte, zelený porfýr sa uplatnil v Grécku a Ríme.

268
Porfýr

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com