Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kecerovský Lipovec
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
30.9.2010

Lokalita hyalitu sa nachádza približne 3km V od Kecerovského Lipovca v Slánskych vrchoch. Tvoria ju rôzne veľkosti andezitových balvanov, na ktorých sa nachádzajú povlaky a kôry hyalitu. Hrúbka kôr a nátekov je od mm do 2cm a plochy, na ktorých sa vyskytuje spravidla nepresahuje 20x20cm. Aj keď zriedkavejšie sa našli aj väčšie plochy.

Ťažko sa miesto výskytu lokalizuje, keďže sa nachádza na hrebeni v hustom lesnom poraste. A GPS nemáme. Neďaleko sa týči vrch Makovica. Najlepšie obdobie na zber je skorá jar, kedy ešte nebujnie vegetácia a lokalita sa dá ako tak nájsť. Výskyt je pomerne dosť prehrabaný, ale stále je možnosť nejaké krajšie hyality objaviť.

290
Lokalita

290
Hyalit

preshowminerals.szm.sk