Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hliník nad Hronom
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
9.10.2010

V okolí Hliníka nad Hronom sa nachádzajú viaceré prejavy kremičitej mineralizácie, ktorá je pozorovateľná hlavne v miestnom lome, ktorý sa nachádza vpravo od cesty smerom na Sklené Teplice. Jedná sa o pomerne veľký, niekoľko etážový ryolitový kameňolom. V ryolitových dutinách sa nachádzajú malé drúzy kremeňa, záhnedy a zriedkavejšie aj ametystu. Dosť častý je chalcedón a opál. Viac dutinovejší ryolit sa nachádza v horných partiách lomu. Veľkosť dutín sa pohybuje od niekoľkých cm po niekoľko dm. Kryštáliky spravidla nepresahujú veľkosť 1cm.

Lokalitu sme navštívili viackrát za posledných 18 rokov, naposledy v lete 2009. Lokalita už neprodukuje také množstvo materiálu ako v minulosti, keďže sa ťaží väčšinou na spodnejších etážach, kde je výskyt dutín veľmi malý. V lese nad lomom sa na lesných cestách nachádzajú pomerne veľké kusy obyčajných opálov a taktiež v ryolitových kameňoch v blízkosti chránenej oblasti Bralce sa dajú ešte nájsť dutiny s kryštálikmi kremeňa, hlavne vo väčších balvanoch. Pre nenáročného zberateľa je táto lokalita stále zaujímavá.

294
Lom v Hliníku nad Hronom

294
Kremeň

preshowminerals.szm.sk