Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Devičie
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.10.2010

Devičie je malá dedinka v okrese Krupina asi 30 km južne od Zvolena. Leží na južnom úpätí Štiavnických vrchov. Dnes tu žije len niekoľko sto obyvateľov. Chotár obce leží na dotyku Štiavnických vrchov s Krupinskou planinou.

Geológia

Južné a juhovýchodné svahy sa mierne zvažujú od okraja štiavnickej kaldery, ktorý je od obce vzdialený viac ako desať kilometrov. Štiavnické pohorie je tu tvorené hlavne tmavými pyroxenickými andezitmi. Tieto sa zachovali v podobe rozrušených lávových prúdov a pokrovov. Ešte ďalej na juh sa vyskytujú už prevažne andezitové pyroklastiká – predovšetkým tufy. Svahy pohoria sú mierne, preslnené, miestami sa tu ešte pestuje aj vinič.

Lom

Neďaleko od obce v blízkosti hlavnej cesty Zvolen – Šahy sa nachádza malý ale prekrásny jamový lom, kde sa už ťažba skončila. Na túto lokalitu si spomínam ešte z detských čias. Vtedy sa tu dalo bez problémov kúpať. Lom je totiž z veľkej časti zatopený a k oblohe sa dvíhajú len čiernosivé kamenné steny porastené skromnou vegetáciou.

Hladina vody nepokrýva ale celé dno lomu, takže bolo kde rozkladať deky. V osemdesiatych rokoch sa sem chodilo slniť množstvo ľudí z Krupiny a okolia. Kúpanie tu bolo dosť nebezpečné, hlavne pre malé deti, dno totiž klesalo veľmi strmo – už meter od brehu sme ledva dočiahli nohami podklad. Navyše bolo tvorené veľkými a ostrými skalami. Ktovie v akej hĺbke pod hladinou sa nachádza dno lomu. Neskôr kúpanie v devičianskom lome zakázali – možno kvôli nebezpečenstvu alebo nevyhovujúcej hygiene.

Návšteva po rokoch

Minule (na jar v máji) nás cesta viedla okolo, neodolal som a zastavil som auto pri odbočke z hlavnej cesty k lomu. Toto miesto je sa hľadá dosť ťažko, je dosť skryté v zákrute a skoro sme prešli okolo. Keď som však chcel pokračovať po štrkovej ceste, zastavila ma železná brána a plot.

Horniny a minerály

Pokiaľ viem, v lome sa ťažil sivočierny pyroxenický andezit. Hornina bola podobná tej z lomu Ficberg pri Krupine. Je to veľmi tvrdá skala, navonok podobná skôr čadiču, bez veľkých výrastlíc. Hornina mala využitie hlavne ako štrk.

Návrat

Dúfam, že sa k devičianskemu lomu v najbližšej dobe ešte dostanem. Je to každopádne zaujímavá lokalita, tak snáď pri troche šťastia sa mi podarí získať povolenie pre vstup a návštevu s fotoaparátom a geologickým kladivkom.


Lom Devičie


Lom Devičie

rs