Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

22. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov - Banská Bystrica
zdroj: Michal Krupa
pridané:
22.10.2010

Tento rok sa uskutoční v poradí 22. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov. Bude sa konať už obvykle v obchodnom centre EUROPA v Banskej Bystrici 13.11.2010 - 14.11.2010. Akcia je jednou z najväčších mineralogických podujatí v Slovenskej republike. Minulého ročníka sa zúčastnilo 43 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska pri zatiaľ najvyššej návštevnosti 18.000 návštevníkov.

Akcia si vzhľadom na požiadavky návštevníkov a vystavovateľov vyžiadala jednu veľkú zmenu. Tou bude predĺženie akcie na dva dni - sobotu a neďelu. Výstavné časy zostávajú v sobotu nezmenené 9:00 - 21:00 hod., v nedeľu výstava potrvá od 9:00 do 19:30 hod. Organizátori veria, že týmito zmenami bude podujatie ešte atraktívnejšie ako pre návštevníkov tak aj pre vystavovateľov.

Poďakovanie patrí samozrejme aj tým, ktorí túto akciu podporili, hlavne Europa shopping centre, Chili pizza, Mc Donald´s, hotel Lux, ale aj ostatným sponzorom - Coca-Cola, Nestlé, Akra reklama, portál Moja Bystrica.

299
Výstavisko v roku 2009

299
Výstavisko v roku 2009

299
Výstavisko v roku 2009

Michal Krupa