Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sása
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.10.2010

Malý andezitový lom pri Sáse (Piešovciach) vo Zvolenskom okrese je vynikajúco skrytý pred očami okoloidúcich. Je to akási kombinácia stenového a jamového lomu – nachádza sa v miernom svahu.

Prístup

K lomu sa dostaneme najľahšie z hlavnej cesty vedúcej zo Zvolena do Veľkého Krtíša. Nachádza sa niekoľko sto metrov od veľkej cestnej križovatky Krupina – Veľký Krtíš – Zvolen v blízkosti Sásy. Lom je situovaný uprostred polí neďaleko rozvodia Ipľa (Krupinice) a Hrona. Z hlavnej cesty vedie do lomu úzka cestička.

Hornina, minerály

V lome sa nachádza veľmi pekný amfibolicko – pyroxenický andezit sivej farby. Veľmi sa podobá hornine z lomu na severnom konci Neresnickej doliny pri Brezinách. Obsahuje veľké výrastlice čiernych amfibolov, niekedy pekné tmavočervené granáty – almandíny.

Andezit obsahuje zriedkavé žilky kalcitu, občas s kryštálikmi. Kalcit má prevažne bielu farbu, občas je žltkastý alebo hnedastý. V hornine sa nachádzajú pomerne časté „guľovité“ uzavreniny tvorené zmesou minerálov – pyroxény, epidot, údajne prehnit a podobné nerasty. Uzaveniny sú niekedy dosť veľké, 5 až 10 cm.

Kedysi, keď som bol mladý...

V čase keď som bol na návšteve v lome, čo bolo teda veľmi dávno v roku 1994 sa tu neťažilo a lom vyzeral opustený. V mladíckom nadšení pre minerály som sem došiel až Krupiny na rozheganom sovietskom bicykli (prehadzovačku veru nemal). Do lomu som sa dostal veľmi ľahko, nebol zatvorený ani len rampou. Pohyb v ňom bol počas asi hodinovej návštevy úplne nerušený.

Súčasnosť

V súčasnosti lom využíva na ťažbu firma GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása. Takže na záver niekoľko informácií z ich webovej stránky:

Firma GEOtrans-LOMY, s.r.o. SÁSA 331 v súčasnosti vykonáva banskú činnosť - dobývanie výhradného ložiska andezitu v ťažobnej prevádzke Kameňolom Sása. V lome sa dobýva povrchovým spôsobom pyroxenický andezit, ktorý sa ďalej upravuje drvením a triedením na drvené andezitové kamenivo frakcií 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm, 63-125 mm, 0-8 mm, 0-32 mm, 0-63 mm, 0-45 mm.

Frakcie 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 sú certifikované. Kvalita drveného kameniva vyhovuje STN EN 13450, STN EN 13043, STN EN 13242, STN EN 12620. Uvedené frakcie sú podrobené typovým skúškam a schválené vnútropodnikovou kontrolou, na základe ktorého bol vydaný Certifikát č. 1301-CPD-0208. Zdroj http://www.geotranslomy.sk

300
Veľký kryštál amfibolu

300
Amfiboly v andezite

300
Tenké vrstvičky kalcitu v puklinách


Lom Sása

rs