Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

XXVII. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín v Bratislave
zdroj: http://bmkskbeta.blogspot.com
pridané:
10.11.2010

XXVII. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín v Bratislave.

306
Pozvánka

http://bmkskbeta.blogspot.com