Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mníchov 2010
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
20.11.2010

Prešiel rok a ako vždy na prelome októbra a novembra sa konala najväčšia mineralogická akcia v Európe burza v Mníchove, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Ako sme sa dozvedeli, tento rok vystavovalo o 100 vystavovateľov menej ako minulý rok, ale aj tak ich bolo hojne, okolo 1100 vystavovateľov z celého sveta. Keďže sa špecializujeme na slovenské a rumunské vzorky, neprišli sme si veľmi na svoje. Týchto minerálov bolo na burze poskromne. Prevládali minerály Maroka, Číny, Indie a iných krajín. Každý nám potvrdil, čo bolo aj naše zistenie, že ceny minerálov oproti minulému roku o dosť vzrástli. Ale tento trend sa zrejme nezastaví. Ceny často nezodpovedali kvalite minerálov, ale je to len náš subjektívny názor.

Mňa osobne (Marek) zaujali hlavne európske vzorky. Boli tam krásne nové nálezy alpských záhned z Chamonix pod Mont Blancom, nádherné drúzy ferberitov a apatitov z portugalskej Panasqeiry, Trepča ponúkla polymetalickú klasiku, hlavne pekné sfalerity, arzenopyritov bolo málo. Z Madanu boli slabšie vzorky galenitov, ale ich ceny boli neskutočné. Asi dvaja alebo traja vystavovatelia mali v ponuke čisto rumunské vzorky, ale ich kvalita bola priemerná. No niečo sme si predsa len vybrali.

Keďže sa každý rok koná na tejto burze nejaká tematická výstava, ani tento ročník nechýbala. Tento krát si organizátori zvolili minerály Brazílie pod názvom Brazilian beauties. Najväčšie zastúpenie na výstave mali rôznofarebné turmalíny. Bola to výstava na vysokej úrovni a určite patrila medzi ozdoby tejto burzy. Snáď o rok sa znovu zúčastníme a prinesieme ďalšie postrehy. Zdar Boh!

310
Akvamarín

www.preshowminerals.szm.sk