Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - chalkopyrit
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
8.12.2010

Chalkopyrit - primárny Cu minerál z Kvetnice.

321
Chalkopyrit z Kvetnice

www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com