Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sinter - Hrabovo vo Veľkej Fatre
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.12.2010

Nedávno prišiel milý mail s otázkou, prečo sú niektoré skaly v prírode pokryté niečím bielym, čo vyzerá ako pleseň ale je to tvrdé. Vyšiel som teda do Hrabova pri Ružomberku a "plesnivé" skaly odfotil.

Spomínaný biely povlak na kameňoch je s najväčšou pravdepodobnosťou vrstvička uhličitanu vápenatého. Táto hornina sa nazýva aj sinter. Voda s obsahom rozpusteného oxidu uhličitého je pre vápenec do istej miery rozpúšťadlo. Takže keď preteká vápencom, „naberá“ uhličitan vápenatý, ktorý sa potom môže na iných miestach vyzrážať. Vytvára tak nielen zaujímavé a krásne útvary v jaskyniach, ale často sa vyzráža aj na povrchu, či v popraskaných vrstvách vápencov. Preto sú občas skaly pokryté bielou vrstvou „plesne“.

Takéto kamene môžeme vidieť pri prechádzkach v prírode - napríklad v miestach kde sa cesty zarezávajú do svahu, v rôznych výkopoch. Najčastejšie sa s nimi stretávame v oblasti výskytu vápencov (Slovenský raj, Slovenský kras, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Strážovské vrchy, Malé Karpaty a pod., bežné sú ale aj v horninách flyšu, ktoré sú stmelené vápnitým tmelom (pieskovce). Tieto nachádzame vo veľkom množstve na severe Slovenska – Kysuce, Orava, Východné Karpaty.

Farba povlakov býva niekedy čisto biela, častejšie však obsahuje rôzne prímesi, napríklad ílu, ktoré spôsobujú hnedé, žlté dokonca aj zelenkasté sfarbenie.

322
Sinter - Hrabovo

322
Sinter - Hrabovo

322
Sinter - Hrabovo

rs