Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hnúšťa
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
19.12.2010

Lokalita Hnúšťa sa nachádza približne 25km s S od mesta Rimavská Sobota v centrálnej časti Slovenského Rudohoria. Samotnú lokalitu tvoria výskyty mastencovo – magnezitových šošoviek Mútnik a Samo. Tie sa nachádzajú na okraji mesta. Mútnik na SV približne 3km od mesta a Samo JZ od mesta pod vrchom Sinec. K Hnúšti sa zvykne priradzovať aj neďaleké ložisko v Hačave.

V okolí sa nachádzajú ešte menšie šošovky magnezitu a to Polom a Sinec. Lokalitu preslávili hlavne veľké kryštály pyritu, ktoré sa nachádzali v mastenci a mastencovej bridlici. Kryštály dosahovali aj 20cm. Vyskytovali sa hlavne na ložisku Samo. Na Mútniku bol zriedkavejší. Kryštály mali často zaoblené hrany. Pekné minerály sa nachádzali aj v alpských žilách, ktoré boli nafárané banskými prácami, hlavne na ložisku Mútnik. V dutinách sa vyskytovali zaujímavé kryštály záhnedy, veľké aj niekoľko cm, kalcity, chlority a iné.

K zaujímavejším minerálom tejto lokality patrí aj kobaltín, ktorý tu tvoril 7mm kryštáliky v magnezite. V mastenci sa vyskytovali kryštály fluorapatitu a našiel sa tu aj turmalín uvit. No a teraz k realite. Nás samozrejme lákali tie pyrity. Keďže sme v Hnúšti neboli, tak sme sa rozhodli, že sa tam pozrieme. Padlo nám vhod, že náš kamarát sa stretol so zástupcom firmy, ktorá má baňu Samo v prenájme a ten súhlasil s jej návštevou. Na tomto ložisku sa nachádzajú štyri štôlne a to Samo I až IV. Na štôlni Samo III už spomínaná firma prevádzkuje prameň pitnej vody. Prezreli sme si štôlne III, II a I ale po pyritoch žiadne stopy.

Bane sú v katastrofálnom stave, časté závaly a na dobývky sa dostať nedalo. Na každej jednej úrovni boli prekopy na ložisko zavalené. Ako tak je udržiavaná štôlňa Samo III kvôli tomu prameňu. Inak aj táto štôlňa by to už mala za sebou. V úvodnej časti chodby to hajcmany poriadne pociťujú. Takže keď to zhrnieme, tak lokalita Samo už žiadne svoje poklady nevydá. Mierne sklamaní sme sa potom išli pozrieť na Mútnik ako to vyzerá tam. V bani sa ešte pracuje (r. 2010). Strážnik bol ústretový a previedol nás po areáli bane. Z minerálov je prítomný magnezit, ktorý sa tu ťaží. Sem tam sa v magnezite vyskytujú zhluky masívneho chalkopyritu. Inak žiadne mineralogické zázraky sa ani tu nekonali ale na haldách je to normálne. Zdar Boh!

324
Hnúšťa

www.preshowminerals.szm.sk