Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kamenár 2011 - 9. ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie
zdroj: www.expocenter.sk
pridané:
5.3.2011

Radi by sme Vás pozvali na 9. ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie Kamenár 2011, ktorá sa bude konať 31. 3. 2011 - 2. 4. 2011 v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. Trenčín.

Pripravili sme pre Vás bohatý sprievodný program:

* MOŽNOSTI A SPÔSOBY FINANCOVANIA PROJEKTOV V KAMENÁRTSVE - financovania strojov a budov
* VYUŽITIE EU FONDOV - čerpanie prostriedkov a ich využitie v podnikaní, legislatívne opatrenia
* PETROGRAFICKÁ A KAMENÁRSKA TERMINOLÓGIA ZÁKLADNÉHO SORTIMENTU DEKORAČNÝCH KAMEŇOV
* PREZENTAČNÝ SEMINÁR O SLUŽBÁCH A PRODUKTOCH PRE SKVALITNENIE PODNIKANIA.
* PODPORA PODNIKANIA NA DOSAH RUKY - Prezentácia služieb siete Enterprise Europe Network, /sieť existujúca v 47 krajinach sveta, poskytujúca komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblastiach podnikania, inovácií a výskumu/
* NAKLADANIE S ODPADOM Z ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU
- riešenie otázky odpadov pri spracovaní kameňa
- druhy odpadu, likvidácia odpadu, technické zabezpečenie
* LOŽISKÁ DEKORAČNÝCH KAMEŇOV NA SLOVENSKU
Geologická charakteristika, prehľad evidovaných zásob a ťažby ložísk, perspektíva využívania domácich dekoračných kameňov.
* ZOSUVY NA SLOVENSKU– história a súčasnosť.
* ZEMETRASENIE NA SLOVENSKU : historické fakty a monitorovanie v súčasnosti
* GEOFOND – INFORMAČNÉ STREDISKO SLOVENSKEJ GEOLÓGIE
Prednáška je rozdelená do štyroch blokov.
I. blok: význam Geofondu a úlohy, ktoré plní.
II. blok: prezentácia jednotlivých činností podľa oddelení.
III. blok: predstavenie jednotlivých Geofondových registrov.
IV. blok: ďalšie smerovanie Geofondu.
* SUROVINY, VÝROBA A UDRŽIAVANIE VÝROBKOV Z TERAZZA. UDRŽIAVANIE KAMEŇA.
* PREZENTÁCIA STROJOV
- štiepačky , kalolisy
- chemické spracovanie kameňa

Bližšie informácie o programe nájdete na www.expocenter.sk alebo na Facebooku. Tešíme sa na Vás.

Ing. Mária Nemcová
oddelenie marketingu a reklamy
Finatex, a.s., Trenčín zastupujúci výstavisko EXPO CENTER a.s., Trenčín
tel: 032/7431725
fax: 032/7435600

344
Pozvánka

www.expocenter.sk