Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kremnica - citrín
zdroj: Slavomír Kyseľa
pridané:
11.3.2011

Citrín z Kremnice.

346
Citrín

346
Citrín

Slavomír Kyseľa