Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Honce
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
4.4.2011

Lokalita sa nachádza priamo pri ceste vedúcej z Rožňavy do Štítnika kúsok za obcou Honce. Tvorí ju pomerne veľký vápencový lom. Tento lom sme si nijako zvlášť nevšímali, pretože bol dlhodobo opustený a nič sa v ňom nerobilo. A to sme okolo neho chodili často. Zhuba pred rokom sa začala v tomto lome príležitostná ťažba spoločnosťou VSK Mineral. Začali sme sa jej venovať po informácii od nášho rožňavského priateľa, že sa tam dajú nájsť pekné kryštály goethitu, ktorý pseudomorfuje pyrit a markazit.

Na slovenské pomery je to zaujímavá lokalita, pretože takéto vzorky sa nachádzajú ojedinele. Na jednej z etáží, sa v rozpukaných vápencoch a hline nachádzajú drúzy už spomínaných vzoriek. Sú rôznej veľkosti od pár cm aj do veľkosti 20cm. Veľkosť kryštálov spravidla neprekračuje 2cm.

Pripomína to tak trošku Malú Viesku, kde sú veľmi pekné nátekovité goethity. V tomto prípade sa jedná o dokonalé kocky pyritu, zmeneného na goethit. Vyskytuje sa v čistých drúzach alebo sú jednotlivé kryštály zarastené do aragonitu a kalcitu. Ale podľa našich najnovších informácií bolo toto miesto s výskytom vzoriek zničené ťažbou. Ktovie, možno sa ešte niečo objaví v tomto lome. Zrejme bude treba túto lokalitu sledovať.

457
Goethit po pyrite

457
Lom Honce

www.preshowminerals.szm.sk