Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - galenit
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
10.4.2011

Galenit sa vyskytuje v masívnej podobe v asociácií so sfaleritom v Malom lome v Kvetnici východne od štátnej cesty na Hranovnicu. Farba galenitu je oloveno sivá. Vryp má tmavosivý až čierny. Je to dôležitá ruda olova a striebra. Sfalerit má farbu hnedo žltú a vryp má tmavohnedý.

361
Galenit

www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com