Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvetnica - nikelín
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
22.4.2011

10.02.2011 som bol v Malom lome v Kvetnici spolu so žiakom 8A. Rokosom ZŠ Jarná v Poprade, ktorého pripravujeme spolu s p. učiteľkou Mgr. Vaščúrovou na Biologickú olympiádu. V hornej časti lomu severozápadne smer na Gánovce sa vyskytuje tetraedrit, ktorý sme našli, ale s ním aj tento krásny minerál. Podľa farby som ho určil na bornit, ale podľa hnedého vrypu moje určenie som upravil na minerál nikelín. Tak sa aj žiak Rokos presvedčil, že nestači iba ovládať farbu minerálu, ale je potrebné na určenie použiť aj ďalšie dostupné pomôcky na určenie. V prípade vrypu je to obkladačka. Tvrdosť sme vyskúšali pomocou nožíka, medeným drôtom sme neurobili žiadnu ryhu do minerálu. Vykonali sme napokon tento popis minerálu:

Určenie - nikelín, trieda - arzenidy, tvrdosť 5 Mohsovej stupnice, obličkovitý tvar, svetlá medeno červená farba, farba prášku pri vrypu je hnedá. Je nepriehľadný s kovovým leskom. V Kvetnici sa vyskytuje spolu s tetraedritom. Chemické testy sme nerobili, ale nikelín sa rozpúšťa v kyseline dusičnej. Farba prášku po vrype minerálom bola hnedá. To bol dôležitý znak určovania, lebo bornit ma farbu prášku pri vrype sivočiernu.

367
Nikelín z Kvetnice

www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com