Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Montanistické akcie 2010
zdroj: http://www.speleork.sk
pridané:
25.4.2011

V oblasti pod Prašivou sme zdokumentovali 2 štôlne z celkovou dĺžkou 800m. V oblasti Rišianka sme vykonali povrchový prieskum, pričom sme tu zdokumentovali otvorené banské diela. Ďalší prieskum sa realizoval v oblasti Kramec, kde sa tiež identifikovali staré banské práce, no ďalší prieskum sa tu vykoná asi až na rok. V oblasti Vyšná Boca sme zdokumetovali niekoľko banských diel medzi iným aj prepad cesty pod Čertovicou. V okolí Španej Doliny sme urobili podrobný prieskum banských diel a ich fotodokumentáciu. Spolupracovali sme aj s Banským bratstvom Herrn Grundt Špania Dolina. V oblasti Ľubietová sme preskúmali a fotograficky zdokumentovali miestne bane.

Viac: http://www.speleork.sk/sk/galeria/23-veobecne/175-montanisticke-akcie-2010

368
Náhľad stránky

http://www.speleork.sk